Grondboringen

Grondboringen (putten) worden verricht voor de land- en tuinbouw, industrie, overheidsinstellingen en particulieren. Een grondboring kan worden ingezet voor onder andere:

- Eigen watervoorziening

- (Tuin)beregening

- Proceswater

- Peiling van grondwaterdiepte- en vervuiling

- Brandpreventie (wilt u de put als brandput gebruiken, dan adviseren wij u deze regelmatig te laten reinigen en controleren.  Na controle ontvangt u van ons een rapport).

We hebben de mogelijkheid bronnen te maken van verschillende dieptes en diameters

(van 63 mm tot en met 315mm doorsnede).

 

Particulier

Met een beregeningsinstallatie kunt u op iedere plek waar u wilt uw tuin beregenen. Het is mogelijk dit automatisch te regelen met een regenautomaat die de verschillende

sectoren in uw tuin inschakelt om te besproeien. Met dit compleet beregeningssysteem heeft u zelf nergens meer omkijken naar. U kunt er echter ook ervoor kiezen om zelf het moment van sproeien te bepalen. In dat geval leggen wij een ringleiding in uw tuin zodat u op iedere plek waar u wilt een aftakpunt of sproeier kunt plaatsen.

 

Bedrijfsmatig

Voor kwekerijen, kassen, velden en weilanden kunnen we een beregeningsinstallatie aanleggen.

Door middel van een besturingscomputer kunt u zelf aangeven wanneer, hoe lang en

welk veld beregend moet worden.

Uiteraard kan dit systeem ook zonder computer aangesloten worden.

 

Heeft u veel last van stof op uw terrein, dan kan de Bekro een nevelinstallatie voor u plaatsen. Met deze installatie wordt het stof sneller naar beneden gehaald zodat overlast wordt voorkomen.

Beregeningsinstallatie

Bronbemaling

Bronbemalingen worden verricht in de land- en tuinbouw, industrie, overheidsinstellingen

en woningbouw. Hiermee wordt onder andere het grondwaterpeil tijdelijk verlaagd voor het aanleggen van kelders, (olie)tanks, rioleringen en grondverbetering.

 

Zowel sleuf-, open- als gesloten bronbemalingen behoren tot ons leveringspakket.

Als u last heeft van overtollig water, kunt u overwegen om een  drainage te laten plaatsen. Via een drainage voeren we het teveel aan water af, zoals bijvoorbeeld bij (optrekkend) vocht in de kruipruimte of een te natte bodem in uw tuin.

 

Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

Drainage

CONTACT

Noordsingel 35   •   5961 XW Horst   •   T  077 - 398 18 27   •   E  info@bekro.nl

Beregenings-

installatie