Grondboringen en waterbronnen

Waterbronnen worden gemaakt voor particulieren, land- en tuinbouw en industrie. Een grondboring kan worden ingezet voor onder andere:

  • Eigen watervoorziening
  • (Tuin)beregening
  • Proceswater
  • Peiling van grondwaterdiepte- en vervuiling
  • Brandpreventie (wilt u de put als brandput gebruiken, dan adviseren wij u deze regelmatig te laten reinigen en controleren.  Na controle ontvangt u van ons een rapport)

Afhankelijk van de toepassing en grootte van een put, wordt deze gespoten of geboord.

We hebben de mogelijkheid bronnen te maken van verschillende dieptes en diameters (van 63 mm tot en met 315mm doorsnede).

Beregeningsinstallatie

Voor bedrijven & particulieren

Bedrijfsmatig

Voor kwekerijen, kassen, velden en weilanden kunnen we een beregeningsinstallatie aanleggen. Door middel van een beregeningscomputer kunt u zelf aangeven wanneer, hoe lang en welk veld beregend moet worden. Uiteraard kan dit systeem ook zonder computer aangesloten worden.

Stofreductie
Heeft u last van stof op uw terrein, dan kan Bekro een nevelinstallatie voor u plaatsen. Met deze installatie wordt het stof sneller naar beneden gehaald zodat overlast wordt voorkomen.

Particulier

Met een beregeningsinstallatie kunt u op iedere plek waar u wilt uw tuin beregenen. Met een regencomputer kunt u automatisch verschillende sectoren in uw tuin besproeien. Zo heeft u zelf nergens meer omkijken naar.

U kunt er echter ook voor kiezen om zelf het moment van sproeien te bepalen. In dat geval leggen wij een ringleiding in uw tuin zodat u op iedere gewenste plek een aftakpunt of sproeier kunt plaatsen.

Bronbemaling

Bronbemalingen worden verricht in de land- en tuinbouw, industrie, overheidsinstellingen en woningbouw. Hiermee wordt  het grondwaterpeil tijdelijk verlaagd voor het aanleggen van kelders, (olie)tanks, rioleringen en grondverbetering. Zowel sleuf-, open- als gesloten bronbemalingen behoren tot ons leveringspakket.

Drainage

Als u last heeft van overtollig water, kunt u overwegen om een  drainage te laten plaatsen. Via een drainage voeren we het teveel aan water af, zoals bijvoorbeeld bij (optrekkend) vocht in de kruipruimte of een te natte bodem in uw tuin.

Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.