Service en onderhoud

Preventief onderhoud is erg belangrijk om storingen, problemen en lekkages te voorkomen. Wij bieden onder andere de volgende onderhouds-mogelijkheden aan:

  • Onderhoud van pompinstallaties
  • Schoonmaken, reinigen en het meten van de opbrengst van brandputten (hier ontvangt u een rapport van)
  • Pompinstallaties winterklaar maken en weer in bedrijf stellen
  • Ontijzerings- en onthardingsinstallaties in optimale conditie houden
  • Doorspoelen van rioleringen

Neemt u contact met op ons voor de verschillende mogelijkheden.

Draadsnijden tot 4"

Met onze REMS draadsnijmachine kunnen wij draad snijden tot 4″.
Om de wachttijden zo kort mogelijk te houden, geven wij er de voorkeur aan dat de materialen naar onze werkplaats worden gebracht.
Mocht dit niet mogelijk zijn, dan kunnen wij altijd bij u op locatie komen.

 

Tarieven

Soms krijgen wij vragen over de door ons gehanteerde tarieven, vandaar dat we u graag een uitleg geven over hoe wij onze tarieven berekenen.

Kleine klussen en storingen
Het is moeilijk om aan de telefoon een inschatting te maken van de tijd die nodig is om u te hepen. Daarnaast is er bij elke opdracht, klein of groot, tijd voor werkvoorbereiding en financiële afhandeling nodig. Houdt u er daarom rekening mee dat wij altijd minimaal 1 uur en transportkosten factureren.
Verwacht u dat uw opdracht minder dan 1 uur tijd in beslag zal nemen? Dan kunt u misschien een extra klusje tegelijkertijd laten uitvoeren.

Werkvoorbereiding -en afhandeling
U ziet zelf alleen de werkzaamheden die onze monteurs bij u op locatie uitvoeren. Echter voordat onze monteurs aan de slag kunnen, zijn er al een aantal zaken voorbereid; het bestellen van de juiste producten, het zoeken naar de beste oplossing en het uitwerken hiervan , het laden van de materialen en machines zijn goede voorbeelden van werkvoorbereiding. Daarnaast moeten materialen die na een karwei zijn overgebleven worden opgeruimd en machines worden schoongemaakt.

Benodigd materiaal in de auto en in het magazijn
Onze monteurs hebben een beperkt assortiment aan materiaal in hun auto, ook om diefstal te voorkomen. Ons complete magazijn telt ruim 500M2, dus u kunt zich voorstellen dat wat zij in de auto meenemen slechts een klein deel is. Uiteraard weegt een monteur vooraf zoveel mogelijk af welk materiaal er extra meegenomen moet worden. Ondanks dit voorwerk  kan het voorkomen dat zij terug naar de zaak moeten om het juiste materiaal op te halen. Dit valt onder het reguliere werk bij de opdracht.
Wij proberen dit natuurlijk tot een minimum te beperken.

Speciaal gereedschap
Het komt voor dat specialistische gereedschappen moeten worden ingezet. Een rioolcamera en een speciale rioolontstopper zijn hiervan goede voorbeelden. Als deze gereedschappen worden gebruikt, worden deze aan u doorgerekend.

Bijdrage in transportkosten.
Wij voeren onze service en diensten voornamelijk uit in de provincie Limburg. Ondanks ons zorgvuldige beleid rond ons wagenpark om zo weinig mogelijk kosten te maken en het milieu zo min mogelijk te belasten, ontkomen wij niet aan autokosten. Voor het berekenen van autokosten nemen wij onze vestigingsplaats Horst als uitgangspunt.
Wij berekenen geen voorrijkosten, maar wel de reistijd die nodig is om bij u te komen, en na de klus weer terug op het bedrijf.

Overwerk
Onze monteurs zetten zich voor meer dan 100% in om hun werk met succes af te ronden, ook als dat af en toe betekent dat zij wat langer dan normaal moeten doorwerken.  Juist daarom vinden wij het belangrijk om dit ook te waarderen. Onze reguliere werktijden zijn van 08.00-17.00u, maar mocht het in een klus nodig zijn dat de monteurs langer blijven, dan waarderen wij dat door hun een extra toeslag op hun loon te geven. Deze toeslag berekenen wij ook door aan de klant.

Prijsindicatie 
Als u een prijsindicatie wenst voorafgaande aan de werkzaamheden, dan proberen wij u een zo goed mogelijke prijsindicatie te geven op basis van de beschikbare informatie. Wij zijn zorgvuldig in het berekenen van deze prijsindicatie, maar het is geen vaste prijsafspraak. Ondanks alle inspanningen om tot een goede prijsindicatie te komen, kan het gebeuren dat tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden blijkt dat er meer werkuren nodig zijn voor een correcte oplevering. Ook onze ervaren medewerkers lopen tegen onvoorziene situaties aan en kunnen niet door muren of vloeren heen kijken en om vooraf precies te zien hoe de situatie is.

Monteurs
Afhankelijk van de werkzaamheden kiezen wij er voor om één of twee monteurs te sturen. Dit ligt ter beoordeling bij Bekro.

Bekro Horst is als bedrijf in het bezit van algemene en specialistische certificaten, die aan u waarborgen dat u bij ons de hoogste kwaliteit krijgt. Aan de basis van deze certificaten staan onze goed opgeleide medewerkers. Voor deze specialistische werkzaamheden rekenen wij specifieke uurtarieven.
Er is helaas een tekort aan technische specialisten op de arbeidsmarkt. En omdat er steeds minder animo is voor technische beroepen, zal dit tekort in de toekomst alleen maar verder toenemen.
Daarnaast worden er steeds hogere eisen gesteld aan de specialisten en moet er veel worden geschoold om op de juiste manier te kunnen installeren, onderhouden en repareren.
Wij stellen hoge eisen aan onze medewerkers en geven graag een goed salaris als waardering. Voordeel voor onze klanten; u heeft goed opgeleide en gemotiveerde vakmensen voor u aan het werk.

The ship repair man story

Dit is een verhaal dat laat zien waarom experts meer betaald mogen krijgen voor hun diensten en hoe belangrijk de kracht van kennis is.

De motor van een grote zeetanker ging kapot. De eigenaars van het schip lieten de ene expert na de andere komen, maar geen van hen kreeg de motor weer aan de praat. Toen kwam er een oude man, die al sinds zijn jeugd schepen repareerde. Hij droeg een grote tas met gereedschap en toen hij aankwam, ging hij meteen aan het werk. Hij keek de motor van top tot teen na.
Terwijl de man aan het werk was, keken twee van de scheepseigenaren mee over zijn schouder. Hopende dat de man wist wat hij moest doen. Nadat de man de motor nagekeken had, reikte hij naar zijn gereedschapstas en haalde er een kleine hamer uit. Vervolgens tikte hij voorzichtig ergens op en direct kwam de motor tot leven!
Hij stopte rustig zijn gereedschap terug in de tas. De motor was gerepareerd.
Een week later ontvingen de eigenaars een rekening van de oude man. Kosten €10.000
“Wat ?!” riepen de eigenaars verontwaardigd uit. “Hij heeft bijna niets gedaan!”
Dus schreven ze de oude man een briefje met de tekst: “Stuur ons alstublieft een gespecificeerde rekening.”

De man stuurde een rekening met de volgende tekst:
Tikken met een hamer ………………… .. € 2,00
Weten waar te tikken …………………… .. € 9.998,00

Inspanning is belangrijk, maar weten wáár je je in moet spannen maakt het echte verschil.